Wybór pasów przemysłowych. Czy marka ma znaczenie?


Od lat pasy pozostają najlepszym sposobem do przenoszenia napędu w maszynach przemysłowych. Wynika to z wysokiej sprawności, małej awaryjności i solidnej konstrukcji. Wybór pasów podyktowany jest różnymi czynnikami. Nie można przy tym zapominać o marce, która wbrew pozorom ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Sprawdźcie sami.

Czynniki wpływające na wybór produktów

Przy wyborze pasów uwzględnia się szerokość, sposób mocowania i cenę. Różne branże mogą wymagać innych rodzajów pasów, co z kolei wpływa na ich konstrukcję i materiały użyte do produkcji. Charakter pracy sprawia, że powinny one być odporne na tarcie, działanie temperatur i pozostałe szkodliwe czynniki, z którymi będą miały do czynienia. Pasy przemysłowe można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • w zakresie techniki napędowej,
  • w zakresie techniki transportowej,
  • w zakresie techniki tłumienia drgań.

Każdy z tych zakresów uwzględnia inne rodzaje pasów oraz materiałów. Powinny one być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, co jest pewnym jakościowym zabezpieczeniem dla nabywców. Niektóre firmy wprowadziły system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 90001. Jest to międzynarodowa norma, która ma na celu zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, czyli jego potrzeb względem wyrobów danej organizacji. Wszystko to wpływa na jakość wytarzanych produktów oraz ich powtarzalność, która ma ogromny wpływ na kształtowanie się danej marki.

Znaczenie marki przy zakupie

Przy wyborze pasów klient może kierować się ceną, materiałami użytymi w produkcji lub spełnionymi normami. Częstą praktyką jest jednak wybieranie produktów określonej marki. Wynika to z tego, że przez wiele lat wyroby danej firmy były produkowane w takiej samej jakości, która zyskała wielu klientów. Nie trzeba więc wchodzić w szczegóły techniczne i porównywać różnych ofert dostępnych na rynku. Popularność marki wynika przede wszystkim z doświadczenia. Rozpoznawalność kształtuje się przez wiele lat. Bardziej przyjazna wydaje się firma, która długi czas utrzymuje się na rynku, niż nowości nieznanych firm sprzedawane w podejrzanie niskich cenach. Jednak nie tylko to świadczy o jej solidności. Technologie stale się rozwijają i udoskonalają. Wraz z rozwojem maszyn przemysłowych muszą być produkowane coraz lepsze pasy przemysłowe, co wymaga od producentów innowacyjnego podejścia. Wszystko to ma wpływ na ceny, które dodatkowo kształtują pośrednicy w handlu między producentami a nabywcami. Wybrane firmy stosują taką politykę cenową, by sprzedaż ich produktów była konkurencyjna w stosunku do ofert handlowych sprzedawców mających te same produkty.

Marka jest pewnym zespołem cech, których możemy spodziewać się po nabyciu danego produktu. W przypadku części do zastosowania przemysłowego zaufanie marce często jest lepszą inwestycją niż próba nabycia dobrych produktów jak najniższym kosztem.