Sposoby konserwacji pasów przemysłowych


Pasy przemysłowe to nadal jeden z najpowszechniejszych sposobów przenoszenia napędu w maszynach. Doceniane są przede wszystkim za wysoką sprawność oraz stosunkowo niewielkie potrzeby serwisowe. Niemniej dla sprawnego działania wymagają pewnych czynności z zakresu konserwacji, które wpływają na ich wydajność i bezawaryjne działanie.

Odpowiednia konserwacja podstawą długiej żywotności pasów

Pasy przemysłowe cechują się prostą budową, co z kolei przekłada się na ich wysoką sprawność. W swojej konstrukcji stanowią tak naprawdę rodzaj cięgna nawiniętego na koła pasowe — napędzające i napędzane, które połączone są z przekładnią pasową. Stosowane są do przenoszenia napędów w maszynach i liniach produkcyjnych, bywają także wykorzystywane jako element przenośników. Pomimo prostej budowy konieczne jest regularne konserwowanie pasów, aby zapewnić im długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Czystość pasów przemysłowych

Kluczowe znaczenie ma regularne dbanie o czystość pasów przemysłowych. W przypadku wystąpienia zabrudzeń należy ostrożnie usuwać je bezpiecznymi preparatami, np. mieszaniną gliceryny ze spirytusem. Nie wolno jednak czyścić pasów szczotkami drucianymi, papierem ściernym czy innymi szorstkimi przedmiotami. Czystość powinna być zachowana nie tylko na powierzchni samego pasa, ale również na kole pasowym i przekładni pasowej.

W ramach prac konserwacyjnych należy też zabezpieczyć pas przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami. O ile suche, drobne pyły nie stanowią większego zagrożenia, o tyle większe cząstki zawieszone w powietrzu mogą przyspieszać zużycie pasów.

Niekorzystny wpływ na pracę pasów może mieć bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą czy olejem. Tego rodzaju czynniki mogą prowadzić do odkształceń i utraty elastyczności materiału. Warto też zastosować odpowiednią ochronę przed wysokim stężeniem ozonu, który może prowadzić do niszczenia elementów gumowych.

Regularna kontrola pasów pod kątem uszkodzeń

Podczas prac konserwacyjnych należy dokładnie sprawdzać stan pasów przemysłowych. Należy skontrolować pas pod kątem powierzchniowych uszkodzeń czy zabrudzeń osłony. Konieczne jest także sprawdzenie poprzez dotyk jego sztywności i elastyczności. Pewne objawy uszkodzeń mogą ujawniać się także podczas użytkowania pasa, np. nietypowe odgłosy czy zapachy.

Regularne kontrolowanie pasów w celu diagnozowania ewentualnych uszkodzeń pozwala ograniczyć konieczność częstego serwisowania, zmniejszyć ryzyko poważnych usterek, a co za tym idzie niepotrzebnych przestojów maszyn. Dodatkowo praca maszyn z uszkodzonymi pasami może prowadzić do obniżenia ich wydajności czy zwiększenia zużycia energii.